معرفی استارتاپ های آی فینک

دردومین دوره شکلدهی ، شتابدهی که از پاییز 1400 آغاز شده، تیم ها و دوستان خوبی به خانواده آی‌فینک اضافه شده اند. امیدواریم در این دوره هم بتوانیم با هم،نتایج درخشانی را رقم بزنیم.

پیام بگذارید

آخرین مطالب