روز: اردیبهشت 23, 1401

معرفی استارتاپ های آی فینک
وبلاگ آی‌فینک

معرفی استارتاپ های آی فینک

دردومین دوره شکلدهی ، شتابدهی که از پاییز 1400 آغاز شده، تیم ها و دوستان خوبی به خانواده آی‌فینک اضافه شده اند. امیدواریم در

ادامه مطلب »