دسته: بلاگ

امنیت در فین‌تک

امنیت در فین‌تک

امنیت در فین‌تک و خدمات آن یک الزام است، زیرا اطلاعات حساسی از کاربران با این خدمات مرتبط است، به ویژه خدماتی مانند پرداخت موبایلی،

ادامه مطلب »