خلاصه کتاب : هوش هیجانی برای مدیران پروژه

11123  

هوش هیجانی (EQ) : توانایی کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران، ایجاد تمایز بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت اندیشه و کارهای خود.

+ مدیریت پروژه از مدیریت خود شروع می‌شود. + بدون درک کامل احساسات خود هرگز به موقعیتی نمی‌رسیم که دیگران را رهبری کنیم. خودآگاهی و مدیریت بر خود دوجنبه مهم هوش هیجانی هستند. توانایی ما در تشخیص احساسات خودمان و تاثیر این احساسات بر خود و دیگران به معنای خودآگاهی است. + مدیریت بر خود وقتی روی می‌دهد که ما با آگاهی از احساساتمان خود را مدیریت کنیم. + خویشتن داری: توانایی حفظ آرامش در برابر حالت های احساسی است. + مدیریت احساسات منفی بزرگترین اولویت است. منظور از بین بردن احساسات نیست. باید صرفا آن را مدیریت کرد. + پاسخ دهید/ واکنش نشان ندهید. باید در مواجهه با مسائل خونسرد باشید و فورا واکنش نشان ندهید. + تفکرات نفرت آور می‌تواند باعث شکست های هیجانی شود باید تفکرات منفی را از خود دور کرد. + توانایی در ایجاد روابط، از خودآگاهی هیجانی و مدیریت بر خود منشا میگیرد. + آگاهی اجتماعی یعنی توانایی ما در درک افراد و موقعیت ها و همچنین توانایی فهم احساسات دیگران. + آگاهی اجتماعی یکی از پنج سنگ بنای چارچوب هوش هیجانی در مدیریت پروژه است. + با ایجاد رابطه ی موثر با ذی نفعان و تیم پروژه، توانایی شما برای رهبری بهبود داده می‌شود.  

پیام بگذارید

آخرین مطالب