دلایل جواب منفی سرمایه‌گذاران می‌شود

کاور زمان‌بندی غلط برای جذب سرمایه انتخاب سرمایه‌گذار اشتباه برای جذب سرمایه نداشتن مهارت ارائه به سرمایه‌گذار سرمایه گذاری دومین قسمت سخت برای شروع یک استارتاپ است. سخت ترین قسمت ایجاد یک استارت آپ موفق در واقع ساخت چیزی است که مردم آن را بخواهند. بیشتر استارتاپ هایی که شکست میخورند، نتوانسته اند محصولی ایجاد کنند که کاربران واقعا آن را بخواهند! اما احتمالاً دومین علت بزرگ مرگ استارت آپ ها مشکل در جذب سرمایه است. جذب سرمایه فرآیندی بی رحمانه سخت است.

پیام بگذارید

آخرین مطالب