یونیکورن‌ها در بخش فین‌تک

214 در لیست 67 یونیکورن برتر فین‌تک ، بیشترین یونیکورن ها مربوط به آمریکای شمالی (38) بوده که بیش از نیمی از یونیکورن‌های جهان است و پس از آن به ترتیب آسیا (12)، اروپا (12) {انگلیس (8)، آلمان و سوئد (4) }، آمریکای جنوبی (3) ، استرالیا (2) دارای بیشترین یونیکورن ها هستند.

پیام بگذارید

آخرین مطالب