نوآوردروز دومین دوره شکلدهی مرکز نوآوری آی‌فینک1401

نوآوردروز دومین دوره شکلدهی مرکز نوآوری آی‌فینک برگزار شد. 22فروردین ماه استارتاپ‌های دومین دوره شکلدهی مرکز نوآوری آی‌فینک به ارائه کسب و کار خود در میان جمعی از مدیران شرکت خدمات انفورماتیک و کارخانه نوآوری هم‌آوا پرداختند. این برنامه نوآوردروز نام داشته و در راستای انتخاب تیم‌ها برای ورود به شتابدهی برگزار گردید. نوآوردروزآیفینک آی‌فینک؛ مرکز نوآوری تخصصی حوزه فینتک با شعار تحقق نوآفرینی مالی در این رویداد میزبان داورانی از اعضای هیأت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، معاون نوآوری آن شرکت، مدیرعامل شرکت فرادیس گستر کیش، مدیرعامل کارخانه نوآوری هم‌آوا، اعضای کمیته راهبری آی‌فینک، منتورهای کسب‌وکاری و فینتکی استارتاپ‌ها بود.

نوآوردروز مرکز نوآوری آی‌فینک

نوآوردروز از ساعت 13 روز دوشنبه 22 فرودین ماه آغاز شد و تا ساعت 18:30 ادامه یافت. یازده استارتاپ دوره شکلدهی آی‌فینک هرکدام به مدت 5 دقیقه به ارائه پرداخته و پس از آن به مدت 10 دقیقه داوری شدند. نوآوردروز آیفینک در انتهای فرایند داوری مدیر برنامه آی‌فینک در گزارشی اعلام داشت که؛ این مرکز از ابتدا تاکنون 14 رویداد، 330 ساعت آموزش، 880 ساعت مربی‌گری و راهبری برگزار کرده که در ادامه این فعالیت‌ها 155 تیم/ایده بررسی شده، 17 استارتاپ در دو دوره شکلدهی 5استارتاپ نیز در دوره اول شتابدهی جذب شده و این رویداد در راستای جذب دومین دوره شتابدهی می‌باشد.

خروج از ساختار سهامداری آی فینک

علاوه بر این آی‌فینک یک خروج (ٍExit) موفق از ساختار سهامداری یکی از این استارتاپ‌ها داشته است. در ادامه این گزارش کمیته راهبری و اعضای تیم اجرایی مرکز معرفی شدند. در پایان رویداد دفترچه‌های داوری جمع آوری شد تا در جلسه کمیته راهبری به صورت مفصل بررسی گردد. نوآوردروز دومین دوره شکلدهی آی‌فینک با عکس دسته جمعی در فضای کار مشترک زاویه پایان یافت.

گزارش تصویری از نوآوردروز آی فینک

   

پیام بگذارید

آخرین مطالب