بابک رضایی راد مدیر عامل جدید شرکت خدمات انفورماتیک

بابک رضایی راد در جلسه ی هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد. در این جلسه از خدمات ارزشمند جناب آقای سید ابوطالب نجفی ، مدیر عامل سابق این شرکت، در طی تصدی این مسئولیت ، تقدیر و تشکر شد. بابک رضایی راد جناب آقایبابک رضایی راد، دارای تحصیلات دررشته ی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد کسب و کار از دانشگاه ورتسبورگ آلمان می باشد. سوابق اجرایی آقای بابک رضایی راد:
  • 2 سال عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک
  • عضو و رئیس هیئت مدیره گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سینا
  • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت گسترش الکترونیک ایران
  • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت گسنرش فناوری اطلاعات فاخر
  • عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات
   

پیام بگذارید

آخرین مطالب