روز: مرداد 23, 1401

امنیت در فین‌تک
تکنولوژی و روندها

امنیت در فین‌تک

امنیت در فین‌تک و خدمات آن یک الزام است، زیرا اطلاعات حساسی از کاربران با این خدمات مرتبط است، به ویژه خدماتی مانند پرداخت

ادامه مطلب »