همکاری آی‌فینک در برگزاری رویداد «سکوی پرتاب فینتک» صد استارتاپ

سکوی پرتاب فینتک با هدف شناسایی، مشاوره، راهبری و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های این حوزه برگزار می‌شود. این رویداد در ۲۱ دی ماه به صورت حضوری، در مرکز رویدادهای ۱۰۰استارت‌آپ برگزار می‌شود.

فرصتی دوباره برای ایده‌های نوآورانه در حوزه فینتک

سکوی پرتاب فینتک یک رویداد تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه فینتک است که توسط مجموعه ۱۰۰استارتاپ و مدیریت ثروت ستارگان ۲۱ دی ماه برگزار می‌شود. این رویداد پذیرای ایده‌های استارتاپی در حوزه فینتک می‌باشد. در این رویداد تیم‌های استارتاپی علاوه‌بر رقابت برای جذب سرمایه، امکان مشاوره با راهبران حوزه خود و شبکه‌سازی با سایر فعالان اکوسیستم را خواهند داشت. سکوی پرتاب فینتک با هدف شناسایی، مشاوره، راهبری و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های این حوزه برگزار می‌شود. آی‌فینک،تک ونچرز ، مجموعه نوبیتکس، مجموعه جیبیت و مرکز فابا از همراهان این رویداد می‌باشند. این رویداد در ۲۱ دی ماه به صورت حضوری، در مرکز رویدادهای ۱۰۰استارت‌آپ برگزار می‌شود. استارتاپ‌هایی که در این رویداد در مرحله پایین‌تری از سرمایه‌گذاری قرار دارند و شرایط ورود به برنامه شکلدهی را داشته باشند، در کمیته راهبری آی‌فینک داوری می‌شوند.

پیام بگذارید

آخرین مطالب