photo 2023 11 19 13 29 16

دکتر «عبدالرضا شاکری» با تصویب هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، بعنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در جلسه هیات مدیره همچنین دکتر «درویش روحانی» که از مدیران باسابقه حوزه فناوری اطلاعات بانکی است، بعنوان عضو موظف هیات مدیره این شرکت معرفی شد.
گفتنی است، دکتر شاکری از سال ۱۳۹۵ در سمت معاون اقتصادی و توسعه سرمایه انسانی شرکت خدمات انفورماتیک مشغول فعالیت بوده است.
در جلسه هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک از زحمات دکتر رضائی راد قدردانی بعمل آمد