بازدید مدیر مرکز نوآوری بانک ایران زمین از آی‌فینک

Untitled 90 Untitled 89 Untitled 88 Untitled 87 بازدید آقای محمودیان مدیر مرکز نوآوری بانک ایران زمین از آی‌فینک و گفتگو صمیمانه با استارتاپ‌های آی‌فینک

پیام بگذارید

آخرین مطالب