دسته: تکنولوژی و روندها

امنیت در فین‌تک
تکنولوژی و روندها

امنیت در فین‌تک

امنیت در فین‌تک و خدمات آن یک الزام است، زیرا اطلاعات حساسی از کاربران با این خدمات مرتبط است، به ویژه خدماتی مانند پرداخت

ادامه مطلب »
روند تکامل فینتک تا سال 2008
تکنولوژی و روندها

روند تکامل فینتک تا سال 2008

روند تکامل فینتک تا سال 2008 ، فینتک اگرچه معمولاً به عنوان یک صنعت جدید شناخته می‌شود، اما تاریخچه طولانی دارد که می‌توان آن

ادامه مطلب »