نویسنده: آی‌فینک

تئاتر نوآوری . آی فینک

تئاتر نوآوری

آیا در حال انجام نوآوری واقعی هستیم یا تئاتر نوآوری راه انداخته‌ایم؟ اصطلاح تئاتر نوآوری ساخته استیوبلنک، اخیرا مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اصطلاح

ادامه مطلب »