روز: بهمن 18, 1400

استارتاپ دلیل ایران
اخبار آی‌فینک

جذب سرمایه استارتاپ دلیل ایران

جذب سرمایه استارتاپ دلیل ایران از مجموعه تیم‏های دوره اول شتابدهی مرکز نوآوری آی‏فینک استارتاپ دلیل ایران از استارتاپ‌های دوره اول شکل‏دهی و شتابدهی

ادامه مطلب »