روز: بهمن 7, 1400

تئاتر نوآوری . آی فینک
وبلاگ آی‌فینک

تئاتر نوآوری

آیا در حال انجام نوآوری واقعی هستیم یا تئاتر نوآوری راه انداخته‌ایم؟ اصطلاح تئاتر نوآوری ساخته استیوبلنک، اخیرا مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.

ادامه مطلب »