معرفی کتاب صنعت پرداخت

صنعت پرداخت همه ما در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است زندگی می‌کنیم و پیوسته به سمت آن حرکت می‌کنیم. انگار دیجیتالی شدن کامل و مطلق سرنوشت محتوم همه ماست. ابزارهای دیجیتالی پرداخت هدایت‌کننده اصلی اقتصاد جهانی هستند. هدف اصلی این کتاب این است که درک فلسفه و ماهیت ابزارهای پرداخت دیجیتال برای شما آسان شود. کتاب صنعت پرداخت‌ دیجیتال با جزئیات فنی شما را سردرگم نمی‌کند و سعی می‌کند با استفاده از مثال‌ها و مصادیق گوناگون اطلاعات جامعی به شما ارائه دهد. کتاب تکامل فناوری‌های پرداخت را در ابتدا توضیح می‌دهد و با اولین ابزارهای پرداخت الکترونیکی خواننده را آشنا می‌کند و به تدریج به دوران کنونی که رمزارزها در حال ایفا کردن نقش مهمی در حوزه پرداخت هستند، به پایان می‌رسد. با خواندن این کتاب شما می‌توانید با عملیات و سازوکار ابزارهای پرداخت مدرن آشنا شوید و درک جامعی از سیستم‌های پرداختی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد، داشته باشید. چگونه پول تا این حد نامشهود و لمس‌ناشدنی شد؟ مرز میان پول واقعی و پول مجازی کجاست؟ دستگاه چرخاننده اقتصاد و تسهیل‌کننده امور بشر چگونه کار می‌کند؟ این کتاب کوشیده‌ است به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

پیام بگذارید

آخرین مطالب