بازدید آقای رضایی‌راد عضو هیأت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک از آی‌فینک

7 8 2 3 9 6 4 5

این بازدید ابتدا با جلسه‌ای کوتاه در اتاق جلسات آی‌فینک شروع شد و سپس نوبت به بخش اصلی برنامه؛ گپ‌وگفت صمیمانه با استارتاپ‌ها رسید. پس از آن تور کارخانه نوآوری انجام شد و از سوله‌های هم‌آوا، هفت‌وهشت و علی‌بابا بازدید شد.

پیام بگذارید

آخرین مطالب