I F I N C
خلاصه کتاب : هوش هیجانی برای مدیران پروژه

  هوش هیجانی (EQ) : توانایی کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران، ایجاد تمایز بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت اندیشه و کارهای خود. + مدیریت پروژه از مدیریت خود شروع می‌شود. + بدون درک کامل احساسات خود هرگز به موقعیتی نمی‌رسیم که دیگران را رهبری کنیم. خودآگاهی و مدیریت بر خود دوجنبه مهم هوش هیجانی هستند. توانایی ما در تشخیص احساسات خودمان و تاثیر این احساسات بر خود و دیگران به معنای خودآگاهی است. + مدیریت بر خود وقتی روی می‌دهد که ما با آگاهی از احساساتمان خود را مدیریت کنیم. + خویشتن داری: توانایی

آی فینک: مرکز نوآوری فناوری مالی خدمات انفورماتیک 

اطلاعات تماس

تلفن:                      44657136 (9821+)
پست الکترونیک:                info@ifinc.ir