I F I N C
فنابا

مسئله نقدشوندگی پایین بازارهای کنونی رمزارزها در ایران کارمزدها و قیمت‌های متفاوت در بازارهای مختلف وجودنداشتن پلتفرمی ساده و روان برای افراد تازه وارد در حوزه رمزارزها راه حل ایجاد یک پلتفرم که بتواند بازارهای مختلف را تجمیع کرده و بهترین قیمت و کمترین کارمزد را فراهم نماید تا افراد بتوانند با نقدشوندگی بالا به خرید و فروش بپردازند  

آی فینک: مرکز نوآوری فناوری مالی خدمات انفورماتیک 

اطلاعات تماس

تلفن:                      44657136 (9821+)
پست الکترونیک:                info@ifinc.ir